Визия

  • Визията на “Хебър” ЕАД е да се превърне в своеобразен мост между традицията и иновацията, съчетавайки традиционното хлебарство с модерните похвати. По този начин искаме да вплетем истинския, автентичен вкус във всеки един наш продукт. Тези ценности са фундамента, на базата на който разработваме всеки наш продукт.
  • Ние сме убедени, че ключът към успеха се крие в това да комуникираме и поддържаме отлични отношения с всички наши партньори и клиенти – независимо колко малки или големи са техните нужди. Защото заедно сме по-силни!
  • Живеем в динамични и непрекъснато променящи се времена. Поради това постигането на максимална гъвкавост във всяко звено от производството е един от двигателите на нашето развитие.
Най-важният капитал, с който фирма ''Хебър'' ЕАД разполага, е човешкият ни ресурс.

Стараем се да полагаме особена грижа за хората, работещи в нашите предприятия. Свидетелство за част от усилията, които полагаме, е стандарта за социална отговорност ‘SMETA’, удостоверяващ и гарантиращ коректното заплащане, отношение и права на служителите ни – независимо от техния пол, възраст или вероизповедание. Именно тази чистота и прозрачност в отношенията ни дава нужното предимство и гарантира, че всеки хляб е направен с любов и отговорност.

Стремежът към постоянно подобряване на производствените практики и процеси не се изчерпва дотам.

Голяма част от инвестициите, които ”Хебър” прави, са с цел оптимизация на нашето енергийно потребление. Осъзнавайки заплахата от променящия се климат, се стремим да ограничим максимално емисиите и въглеродния ни отпечатък, защото всеки принос за запазване на природата е от решаващо значение. Ние вярваме, че проектите ни трябва да имат позитивно отражение върху хората и средата, в която те се трудят и живеят.