Визия

  • Нашата визия е да съчетаем традиционното хлебарство с модерните похвати и да поднесем един истински и автентичен вкус във всеки един наш продукт. Ние виждаме себе си като връзката между традицията и иновацията. Тези ценности за нас са фундамента на всеки един наш продукт.
  • Ние сме убедени, че ключа към успеха се крие в това да комуникираме и поддържаме отлични отношения с всички наши партньори и клиенти, независимо колко малки или големи са техните нужди. Заедно ние сме по-силни!
  • Живеем в динамични и непрекъснато променящи се времена. Поради този факт проявяването и реализирането на максимална гъвкавост във всяко едно звено от производството е един от движещите фактори в нашето развитие.
Най-важният капитал, с който фирма ''Хебър'' ЕАД разполага, това е човешкият ни ресурс.

Стараем се да полагаме особена грижа за хората, работещи в нашите предприятия. Свидетелство за част от специалните грижи, които полагаме е стандарта за социална отговорност, какъвто е ‘SMETA’, удостоверяващ и гарантиращ коректното заплащане, отношение и права на работещите при нас хора, независимо от техният пол, възраст или вероизповедание. Именно тази чистота и прозрачност в нашите отношения ни дава нужното предимство и гарантира, че всеки един хляб е направен с любов и желание.

Нашият стремеж към постоянно подобряване на производствените практики и процеси не се изчерпва до там.

Голяма част от инвестициите, които ”Хебър” прави, са с цел оптимизация на нашето енергийно потребление. Осъзнавайки заплахата от променящият се климат, ние се стремим да намалим възможно най-много нашите емисии и въглероден отпечатък. Съзнавайки, че всеки един принос за запазване на природата е от решаващо значение. Ние вярваме, че всеки един наш проект трябва да има позитивно отражение върху хората и средата, в която те се трудят и живеят.