Безопасност на храните

В  фирма ”Хебър” ЕАД са  внедрени и се поддържат високи стандарти за управление на качеството и безопасността на храните, в съответствие  с международните стандарти ISO 9001, ISO 22000, IFS Food, FSSC 22000. Те гарантират производство на качествени и безопасни хляб и хлебни продукти.

Поддържайки високи стандарти за качество и безопасност компанията ни се проверява от одитиращи организации и наши клиенти. Клиентските одити са винаги непланирани и резултатите от тях показват способността на заводите ни да поддържат постоянна и сигурна среда при провеждане на технологичните процеси за производство на качечествени и безопасни храни.

Набавяне на ингредиенти

Избора на необходимите съставки за производството на нашите продукти е отговорен процес. Нашите доставчици се оценяват предварително по определени критерии за тяхната способност да осигуряват качествени и безопасни суровини и материали.  При всяка доставка се следи съответствието на суровините с предварително заложените спецификации за тях. 

Ние следваме стриктни процеси за доставка и одит, за да гарантираме, че избираме безопасни и висококачествени суровини. Това включва залагане на определени спецификации за суровините , които използваме, и извършване на проверки, за да се гарантира, че те винаги отговарят на разпоредбите и очакванията на нашите клиенти.

Подготовка

Ние сме въвели сертифицирани производствени практики за почистване и хигиенизация на всеки етап от производствения процес. Всеки нов служител веднага след назначаването си преминава първоначално обучение във връзка с въведените практики, гарантиращи безопасността на произвежданите храни. Персоналът е добре обучен и висококвалифициран за производство на продукти с високо качество при стриктно спазване на хигиенни, технологични и нормативни изисквания.

  • Специфично защитно облекло: нашите служители носят специфични панталони и туники, обувки, мрежи за коса, ръкавици и маски за лице.
  • Дезинфекция на ръцете: осигурена от честотата на измиване и ефективността на използваните продукти (сапун, хидроалкохолен гел).
  • Хигиена на нашите фабрики: като част от процеса на почистване използваме подходящи препарати и дезинфектанти, за да гарантираме, че производствените площи и съоръжения са чисти и безопасни и редовно проверявани.
  • Работа със съставки и технологично оборудване, отговарящи на хигиенните норми.

Производство

Нашите рецепти и параметри на технологичния процес са стриктно формулирани и валидирани, за да се гарантира винаги производство на качествени и безопасни продукти, като се следва индустриалната практика.  Непрекъснато разработваме нашата система за безопасност на храните, базирана на HACCP и международни стандарти. Нашите помещения са с контролиран температурен режим в производствените зони, както и складовете ни за суровини.

Основен момент тук е факта, че ”Хебър”  напълно е автоматизирал своето производство на пресни и замразени продукти, като в нито един етап от производството, нашите оператори нямат пряк контакт с произвеждания продукт, което минимизира риска от замърсяване на нашите продукти по време на целия производствения процес.

При нас въвеждането на иновации и непрекъснатото подобряване на производството са всекидневна цел.

Тестване и пускане на нов продукт на пазара

Основна част от нашата дейност е разработване на нови продукти,  които да кореспондират с потребността на нашите клиенти за органични и здравословни продукти с автентичен вкус, които са с балансирани хранителни стойности и спомагат за спазването на здравословен хранителен режим. Преди пускането им на пазара новите продукти преминават през поредица от процедури за проверка на качеството и безопасността, включително анализи на техният състав в акредитирани лаборатории.

Качеството и безопасността на нашите продукти се гарантира чрез непрекъснат контрол на технологичния процес, проверка на производствените записи и анализ на готови продукти на определени интервали. Преди пускането на дадена партида на пазара и да бъде безопасна за консумация, екип по качеството я проверява по заложените критерии.

Транспортиране и опаковане

При замразените продукти, от решаващо значение е те да бъдат доставени до клиента при температури не по-високи от -18°C.  Нашите доставчици и транспортни фирми, както и хладилни складове се одитират регулярно, за да се уверим, че разполагат с подходящи системи и възможности за поддържане на продукта при оптимални температури.

В случаите, когато става въпрос за доставка на прясно изпечен продукт, съхранението му след производство се извършва в оптимални условия, на амбиентна температура, а транспортът и доставката се извършват в ранните часове на деня, което гарантира по-дълго запазване на продукта особено в по-топлите летни месеци.

Опаковката играе жизненоважна роля, за да гарантира, че нашите продукти достигат до потребителите в безопасно състояние. Тя също така носи ясна информация за това как да печете и съхраните продукта, с пълна информация за съставките, както и всички рискове от алергени. С провеждания след производствен контрол се уверяваме, че датите с‚ ”най-добър до”, “използвай преди” са въведени точно, за да могат нашите клиенти ясно да разберат до кога продуктът ще е годен.