Безопасност на храните

Във фирма ”Хебър” ЕАД са внедрени и се поддържат стриктни протоколи за управление на качеството и безопасността на храните, в съответствие с международните стандарти ISO 9001, ISO 22000, IFS Food, FSSC 22000. Те гарантират производство на качествени и безопасни хлебни продукти.

Високите стандарти, които компанията ни поддържа, се проверяват от одитиращи организации и наши клиенти. Клиентските одити са винаги непланирани и резултатите от тях показват способността на заводите ни да поддържат постоянна сигурна среда при провеждане на технологичните процеси за производство на качествени и безопасни храни.

Набавяне на ингредиенти

Изборът на необходимите съставки за производството на нашите продукти е отговорен процес. Ето защо следваме стриктни протоколи за доставка и одит, за да гарантираме, че избираме безопасни и висококачествени суровини. Това включва залагане на определени спецификации и извършване на проверки, които да гарантират, че съставките винаги отговарят на законовите разпоредби и очакванията на клиентите ни. Нашите доставчици се оценяват предварително по определени критерии за тяхната способност да осигурят качествени и безопасни продукти. А всяка доставена партида се проверява за съответствие със съответните спецификации.

Подготовка

Всеки етап от производствения ни процес протича спрямо сертифицирани производствени практики за почистване и хигиенизация. Всеки нов служител веднага след назначаването си преминава първоначално обучение във връзка с въведените практики, гарантиращи безопасността на произвежданите храни. Персоналът е отлично обучен и висококвалифициран за производство на продукти с високо качество при стриктно спазване на хигиенни, технологични и нормативни изисквания.

  • Защитно облекло: нашите служители носят специализирани панталони и туники, обувки, мрежи за коса, ръкавици и маски за лице.
  • Дезинфекция на ръцете: осигурена от честотата на измиване и ефективността на използваните продукти (сапун, хидроалкохолен гел).
  • Хигиена на фабриките: като част от процеса на почистване използваме подходящи препарати и дезинфектанти, за да гарантираме, че производствените площи и съоръжения са чисти и безопасни и редовно проверявани.
  • Работа със съставки и технологично оборудване, отговарящи на хигиенните норми.

Производство

Следвайки индустриалната практика, рецептите и параметрите на технологичния ни процес са стриктно формулирани и валидирани, за да се гарантира производство на качествени и безопасни продукти. Непрекъснато разработваме системата си за безопасност на храните, базирана на HACCP и международни стандарти. Всички наши производствени зони и складове за суровини имат контролиран температурен режим.

Важно преимущество на “Хебър” е постигнатата пълна автоматизация при производството на пресни и замразени продукти. Тя гарантира, че в нито един етап от процеса операторите нямат пряк контакт с произвеждания продукт, което свежда до минимум риска от замърсяване на продуктите по време на производство.

Въвеждането на иновации и непрекъснатото подобряване на производството са наш постоянен стремеж!

Тестване и пускане на нов продукт на пазара

Основна част от дейността на “Хебър” е разработването на нови продукти. Желанието ни е да отговорим на потребността на клиентите от органични, здравословни продукти с автентичен вкус и балансирани хранителни стойности, които да стимулират спазването на благотворен хранителен режим. Преди пускането им на пазара новите продукти преминават през поредица от процедури за проверка на качеството и безопасността, включително анализи на техния състав в акредитирани лаборатории.

Качеството и безопасността на продуктите ни се гарантира чрез непрекъснат контрол на технологичния процес, проверка на производствените записи и анализ на готови продукти на определени интервали. Преди пускането на дадена партида на пазара, екип по качеството я проверява по заложените критерии, за да удостовери нейната безопасност.

Транспортиране и опаковане

При замразените продукти, от решаващо значение е те да бъдат доставени до клиента при температури не по-високи от -18°C. Нашите доставчици и транспортни фирми, както и хладилните складове, се одитират регулярно, за да се уверим, че разполагат с подходящи системи и възможности за поддържане на продукта при оптимални температури.

В случаите, когато става въпрос за доставка на прясно изпечен продукт, съхранението му след производство става в оптимални условия, на амбиентна температура, а транспортът и доставката се извършват в ранните часове на деня, което гарантира по-дълго запазване на продукта особено в топлите летни месеци.

Опаковката играе ключова роля, за да гарантира, че нашите продукти достигат до потребителите в безопасно състояние. Тя също така носи ценни съвети за изпичането и съхранението на продукта, пълна информация за съставките и алергените. По време на следпроизводствения контрол се уверяваме, че датите ”най-добър до”, “използвай преди” са въведени точно. Така нашите клиенти могат да разчитат на отличните вкусови качества на продуктите.