Замразени Продукти

”Хебър” ЕАД поддържа голям набор от дълбоко замразени изделия, които се произвеждат от 2008 година в нашите предприятия. Този вид продукти се отличават с това, че предоставят много по-голяма гъвкавост на нашите клиенти, те могат да бъдат съхранявани при – 18 °C продължителен период от време, като напълно елиминират брака, също така поради ниските температури на съхранение в този тип продукти не са влагат консерванти. Артикулите, които предлагаме са подходящи за много широка група клиенти, като ХОРЕКА, кетъринг фирми, заведения за бързо хранене, вериги магазини.
Продуктите са полу-фабрикат, което означава, че се изисква допълнително изпичане при финалния клиент, това от своя страна дава безспорното предимство на нашите клиенти да предлагат винaги хляб, който е бил току-що изпечен.

Багети

Кайзер Земел

Многолистни изделия

Специални Продукти

Хлебчета и питки

Хлябове